17.04.2021 - Anadolu'nun İnteraktif Web Sitesi

Yalova

Yalova

Şehirlerimizin isimleri nereden geliyor?

YALOVA

Eski kayıtlara göre Yalova il sınırları içinde Drepane Drepane, Drepanon yahut Drepanum adını taşıyan önemsiz bir köy vardı. Bu köyde İzmit’de din uğruna ölen Lukianos namında bir aziz gömülü imiş. Büyük Konstantin hem bu azizi takdis hem de annesi Helena’ nın namını tebcil etmek için bu köyü şehir mertebesine yükseltmiş ve annesine izafeten buraya Helenopolis ismini verişmişti. Ancak, il sınırları içindeki bu köyün Hersek Köyü’nün bulunduğu yerdeki bir yerleşim alanı olduğu ortaya çikıyor.
Yine Konstantin’in annesi Helena’ nın bu köyde doğduğu da söylenmekte ve adının bu yöreye verildiği belirtilmektedir.
J. V. Hammer ve Texier de eski Drepanon ‘un Yalova kasabasının yerinde olduğu yazılmaktadır. Fakat bugünkü Yalova’nın kurulu olduğu yerde son yıllarda yapılan inşaatlarda herhangi bir bina kalıntısıyla karşılanmaması Yalova’nın eski yeri konusunda bazı tereddütleri doğurmaktadır.

16 . yüzyıl Osmanlı tarihçilerinden bazıları Yalakova ismini İzmit ve yalakovaya hakimi olan ve İstanbul tekfuru ile bir ilgisi bulunan Yalakonya adında bir kadının ismi ile ilgili göstermekte ve bu kadının kalyum yahut Kalayun isminde birde erkek kardeşi olduğunu ilave etmektedirler.

A . Müfit Mansel bu satırlara dib not olarak şunları eklemektedir:
İdris, Heşt Behişt, s. 222. Sadettin, Tacüttevarih I , s. 35. Rüstem Paşa, Tarih Ali Osman (Müze kütüphanesinde 922 tarihli ve 480 numarada kayıtlı el yazması), s.78′de bu kadının ismi Yalakine olarak göstermektedır. 15.asır müverrihleri ise bu ismi Belakinde (Aşık Paşazade Tarihi,s.38) yahut bu ismin Yalakova’ya münasebetinden hiç bahsetmemektedirler.

17. yüzyılda bu yorelere uğradığını ünlü Seyahatname’sinde belirten Evliya Çelebi burayı Kara Yalavaçoğlu’ nun fethettiğinden dolayı adının Kara Yalovaç olduğunu yazmaktadır.
Katip Çelebi de Yalakabad adından sözetmekte ve yöreye Yalıova da denildiğini işaret etmektedir.

18. yüzyıl Divanı Hümayun vesikalarında bu çevrenin Yalakabad olarak geçtiği ve İzmit’e bağlı olduğunu görüyoruz Yalakabad naipliğine yazılmış bir takım hükümlere karşılaşılmaktadır. Bunlardan Yalakabad yahut Yalak bir kere Yalive şeklinde yazılmıştır. Kasabasının Kocaeli mutasarrıflığına tabi olduğu belirtilmektedir.

19. yüzyılda özellikle yabancı gezginlerin, araştırmacıların yöreye geldikleri görülüyor. Bunlardan ünlü tarihçi j. V. Hammer Kara Yalovaç yahut Jalaikabad kasabasındaki ılıcalara bizzat gittiğini belirtmekte ve yörede kırk gün kaldığını yazmaktadır. Yine bu yöreye Jailakabat veya Jaliakabat veya Yalıova da denildiğini yazmaktadır.
Yalova adının Rumca’da sahil, kum anlamına gelen Yali/ Yalo ‘dan gelebileceği de düşünülebilir.

Daha önceleri Yalıova olan bu adın Yalova adındaki (-1) harfinin soyleme kolaylığından zamanla düştüğü ve Yalova olarak söylendiği bilinmektedir.

Uzun dönem Bizans yonetiminde kalan yörede Rumlar ve Türkler bir arada yıllarca yaşanmıştır . Türklerin ve Rumların ortaklaşa kullandıkları Yali / Yalı bugün de kıyı, sahil anlamına gelmektedir. Bu Yali / Yalı kelimesinin sonuna Ova’nın eklenmesiyle Sahildeki şehir / Sahil şehri anlamına gelen Yalova ‘nın oluşturduğu da söylenmektedir.
Yine Yalova adının Yolu Ova ‘dan geldiği zanla u harfinin ise ı harfine o harfinin a harfine dönüşüp Yalıova olduğu da soylenmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
pendik escort
kartal escort